Все компании  /  Вакансии компании Rettig Heating

Вакансии компании Rettig Heating

Клиент SuperJob с 11 декабря 2003 года
до 50 сотрудников
Rettig Heating sp. z o.o. jest czę ś cią koncernu Rettig ICC Group, najwię kszego ś wiatowego producenta grzejnikó w.
Sztandarową marką koncernu Rettig jest Purmo, niekwestionowany lider na wielu rynkach europejskich, ró wnież w Polsce. Pod marką Purmo w Polsce sprzedawane są grzejniki pł ytowe, grzejniki ł azienkowe, grzejniki dekoracyjne, grzejniki kanał owe, elektryczne i ogrzewanie podł ogowe.

В настоящий момент у компании нет опубликованных вакансий.